dzisiaj jest: 24 maja 2019. imieniny: Joanna, Zuzanna, Milena
 
Biuro Projektu: Gmina Włocławek, ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
tel. +48 (54) 230-53-00
urzad@gmina.wloclawek.pl
Witamy Serdecznie !!!
 

Projekt pod nazwą Samorząd Kujaw w odpowiedzi na wyzwania XXI wieku realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet V - Dobre rządzenie, Działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 - Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

Termin realizacji projektu – od 1 września 2010 roku do 31 maja 2012 roku

Celem tego projektu jest wzmocnienie potencjału administracji samorządowej szczebla gminnego w aspekcie podwyższenia poziomu i sprawności realizacji usług publicznych świadczonych na rzecz mieszkańców gmin: Włocławek, Kowal, Lubień Kujawski, Baruchowo, Choceń, poprzez wdrożenia usprawniające pracę pięciu urzędów i poprawę kompetencji 93 urzędników, w tym minimum 50% w wieku + 45 lat .

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

  • Zarządzanie projektem,
  • Stworzenie Biura Obsługi Klientów w 5 urzędach,
  • Opracowanie i wdrożenie procedury aktualizowania opisu usług świadczonych w 5 jednostkach samorządu terytorialnego,
  • Wdrożenie systemu monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości usług publicznych w 5 JST,
  • Szkolenia specjalistyczne dla urzędników z 5 JST przygotowujących decyzje administracyjne,
  • Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla urzędników z 5 JST według potrzeb stanowiska pracy,
  • Studia podyplomowe i szkolenia językowe dla urzędników z 5 JST według potrzeb stanowiska pracy,
  • Stała wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz porównywanie jakości wybranych usług publicznych pomiędzy 5 JST,
  • Wkład własny pochodzący ze środków budżetu 5 JST.
 
Ostatnio opublikowane artykuły:
Rekrutacja na szkolenia specjalistyczne
 
Informujemy, że z dniem 05.12.2011 roku rusza nabór uczestników w ramach Zadania nr 5 – SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE DLA URZĘDNIKÓW 5 JST PRZYGOTOWUJĄCYCH DECYZJE ADMINISTRACYJNE. Uczestnictwo w szkoleniach w ramach projektu „Samorząd Kujaw w odpowiedzi na wyzwania XXI wieku” jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   ...więcej
Rekrutacja na szkolenia ogólne i specjalistyczne
 
Informujemy, że z dniem 01.08.2011 roku rusza nabór uczestników w ramach Zadania nr 6 – SZKOLENIA OGÓLNE I SPECJALISTYCZNE DLA URZĘDNIKÓW 5 JST WEDŁUG POTRZEB STANOWISKA PRACY. Uczestnictwo w szkoleniach w ramach projektu „Samorząd Kujaw w odpowiedzi na wyzwania XXI wieku” jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nabór kandydatów do udziału w szkoleniach w ramach projektu „.Samorząd Kujaw w odpowiedzi na wyzwania XXI wieku” odbywa się na podstawie złożenia kompletu dokumentów tj.:   ...więcej
Biura Obsługi Klienta Działają
 
28 stycznia w hotelu Młyn odbyła się pierwsza z czterech zaplanowanych konferencji w ramach projektu „Samorząd Kujaw w odpowiedzi na wyzwania XXI wieku”. Udział wzięli reprezentanci 5 Urzędów Gmin: Włocławek, Choceń, Lubień Kujawski, Baruchowo jak i również osoby zaangażowane w realizację przedsięwzięcia.Wójt Gminy Włocławek – Pani Ewa Braszkiewicz rozpoczęła konferencję powitaniem zaproszonych Gości i przedstawieniem celu spotkania, następnie głos zabrała Koordynator projektu Pani Bożena Ciechanowska, która omówiła podstawowe założenia projektowe. W harmonogramie konferencji nie zabrakło również wystąpień na tematy szczególnie bliskie problemom funkcjonowania jednostek samorządowych. Prelegentem była Pani Maria Świątkowska oraz Pan Adam Linert. Część oficjalna spotkania zakończyła się poczęstunkiem o godz. 14.   ...więcej
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
     
&